Vi er ved at flytte servere - We moving servers

  • Saturday, 27th June, 2020
  • 00:00am

Som varslet i mailen er vi gået i gang med at flytte servere.

Dette tager sin tid da der er mange vi går igennem, husk du må om ingen omstændigheder prøve og starte serveren op mens vi er ved at flytte den, dette kan ses nå den går offline i dit panel.

Vi arbejder på højtryk og hele natten igennem for at nå så mange som muligt.

 

-----

 

As notified in the email, we have started moving servers.

This will take some time as there are many we go through, remember, under no circumstances should you try and boot the server while we are moving it, this can be seen when it goes offline in your panel.

We work on high pressure and throughout the night to reach as many people as possible.

« Tilbage